• Datum: 05.11.2014 Vložil: Ing. arch. Jan Abt

  Titulek: Zkušenosti prokuristy společnosti

  Jako prokurista firmy potřebuji jednotný grafický projev vyskladňovaných firemních textů. Je to velmi obtížné z důvodu velkého počtu tvůrčích spolupracovníků, kteří mají různý grafický projev. Proto se velmi osvědčily šablony pro firemní papír, faktury, titulní listy různých technických zpráv, ...
  Zavedením šablon pro výše uvedené texty je zaručena jednotnost grafického projevu společnosti.
  I přes velký počet spolupracovníků, kteří pracují na různých projektech a v různých koutech vlasti, je garantována celková jednotnost grafického projevu.
  Paní Mgr. Jarmila Helmanová variantně zpracovala několik návrhů pro výše uvedené šablony ve velmi krátkém čase, ochotně zapracovávala naše náměty a připomínky, a tak jsme brzy zvýšili kvalitu textových výstupů ze společnosti.
  Určitě budeme nadále spolupracovat při dalším zkvalitnění firemní grafiky, spolupráci s pí magistrou můžeme jen doporučit...

  Převzato z https://ittrochujinak.webnode.cz/dale-nabizime/tvorbu-sablon-pro-ms-word/ z 13. 10. 2014

Přidat nový příspěvek

Zpět na diskuzi

Kontakt

Mgr. Jarmila Helmanová

777 144 002

© 2014 Všechna práva vyhrazena.