Netradiční grafy

Prezentujte se osobitě, nemějte grafy stejné jako každý druhý.

Používáte grafy nejen pro analýzu dat ale i pro prezentaci? Nebuďte ve vleku programu, přesvědčte ho, ať dělá, co chcete Vy.

I když MS Excel obsahuje silný uživatelský nástroj pro tvorbu grafů,  ten uživatele do značné míry svazuje a omezuje ho. 

V našem minikurzu se naučíte 
 • přizpůsobovat klasické grafy svým požadavkům,
 • vytvářet osobité grafy s větší vypovídací hodnotou (jak pomocí nástrojů pro tvorbu grafu a jednoduchých úprav vstupních dat), 
 • používat analytické nástroje v grafech.

Uvidíte, jak lze různým nastavením grafu ovlivnit to, jak budou stejná data odlišně vnímána.
 

Účastníci toho minikurzu by před jeho návštěvou měly znát MS Excel v rozsahu minikurzů Základy práce se vzorci a funkcemi a Efektivní práce se vzorci a složitější vzorce.

Krátký obsah minikurzu

 • základní pravidla pro tvorbu grafů
 • vytvoření standardních grafů a možnosti jejich úprav
  • práce s osami
  • nastavení řad
  • změna pořadí řad
  • práce s mřížkami
  • nastavení popisu řad odkazem na konkrétní buňku
  • nastavení prostorových grafů
 • kouzlení (či manipulace) s grafy
 • vytváření grafů s úpravou vstupních dat
 • minigrafy

Kontakt

Mgr. Jarmila Helmanová

777 144 002

© 2014 Všechna práva vyhrazena.