Práce s rozsáhlými tabulkami

  • Ověření dat. Budeme pracovat s aparátem Ověření dat, pomocí kterého snadno naleznete případné chyby v již vyplněné tabulce nebo můžete nastavit vlastnosti, které musí data splňovat již před naplněním tabulky a tak předejít nesrovnalostem.
  • Podmíněné formátování. Seznámíme se podrobně s podmíněným formátováním, které Vám umožní získat rychlý přehled o údajích v rozsáhlé tabulce. (Víte, že lze označovat celé řádky či sloupce odpovídající požadovaným kritériím?).
  • Vyhledávací funkce. Naučíme se používat vyhledávací funkce, které pomáhají zejména při práci s rozsáhlými tabulkami. Můžeme pomocí nich doplňovat automaticky hodnoty z jiných tabulek. Tím si nejen ušetříme práci, ale eliminujeme i možné chyby, které by vznikly při přepisu údajů.
  • Kriteriální tabulky, rozšířený filtr. Budeme se zabývat kritériálními tabulkami, které slouží k pokročilému nastavením filtru. Bez problémů můžeme nastavovat libovolnou podmínku používající logické operátory „nebo“ a „a“.
    Úžasné je, že svou tabulku můžeme nejen filtrovat, ale vybrané údaje přímo kopírovat na místo mimo filtrovanou tabulku.
  • Databázové funkce. Kriteriální tabulky používají i databázové funkce, které umožňují provádět výpočty (počet, průměr, minimum, ...) pouze z dat splňujících daná kritéria. Kritéria mohou být zadána pro jiné sloupce, než v kterých se provádí výpočet.
 
Před tím, než přijdete na tento minikurz, byste měli znát MS Excel minimálně v rozsahu minikurzů Začínáme s MS Excelem a Efektivní práce se vzorci a složitější vzorce.

 

Kontakt

Mgr. Jarmila Helmanová

777 144 002

© 2014 Všechna práva vyhrazena.