Kurzy na míru

Naše kurzy jsou připraveny pro uživatele, kteří již s MS Wordem a MS Excelem pracují a chtějí se zdokonalit a pracovat efektivněji.
Vyberte se libovolnou kombinaci z našich minikurzů. Vyberte si přesně to, co potřebujete.
Pokud se Vám zdají naše kurze složité, připravíme pro Vás kurzy s nižší náročností.
 

Pro firmy

Důvody, proč školit ve firmě

  • Prohlubování znalostí zaměstnanců dle potřeb zaměření firmy
  • Trvalé udržování kvality znalostí s ohledem na dynamický rozvoj softwaru, tzn. Školení zaměstnanců ve stále nových verzích kancelářských programů
  • Zkvalitňování a grafická jednotnost textových výstupů společnosti

 

Proč být školen přímo na svém pracovišti

1. Efektivita školení vzrůstá možností práce na svém osobním počítači

2. Řešení problému jednotlivých pracovníků na jeho PC (individuální nastavení, eliminace chyb, apod. které vyplývají z daného softwaru či hardwaru)
3. Při opakované návštěvě školitel zjistí chybné návyky pracovníků a může doporučit konkrétní kroky pro zefektivnění práce
4. Možnost porady a pomoci školitele při řešení konkrétní problémů, které školený ve své praxi opakovaně vykonává v rámci své práce
5. Obsah školení je možné přizpůsobit konkrétním požadavkům konkrétní firmy a na konkrétním hardwaru a softwaru
6. Eliminace časové ztráty a konfliktu s časovými potřebami firmy, variabilita

 

Proč vybrat naše služby

1. Výuka probíhá formou diskuze a řešíme konkrétní problémy a úkoly.
2. Máme dlouhodobou zkušenost s výukou
3. Trvale sledujeme vývoj
4. Trvale se věnujeme rozdílům v jednotlivých verzích programů
5. Přizpůsobujeme výuku úrovni účastníků kurzu od začátečníků po pokročilé, pro pracovníky různých odborností a v různých oborech

 

Místo konání

Přijedeme za Vámi nebo můžete najdeme jiné místo, které bude vyhovovat Vám i nám.

Pro jednotlivce

Během kurzu se rádi přizpůsobíme Vašim výchozím znalostem, potřebám i způsobu práce.

Kontakt

Mgr. Jarmila Helmanová

777 144 002

© 2014 Všechna práva vyhrazena.