Přehledy, souhrny a kontingenční tabulky

Při příchodu na tento minikurz je třeba znát pouze základní obsluhu MS Excelu a mít základní povědomí o práci se vzorci. Doporučujeme navštívit nejdříve minikurz Začínáme s MS Excelem.
 

Třiďte a analyzujte informace uložené v tabulkách MS Excelu efektivně. Přehledy a souhrny Vám umožní seskupovat data včetně základních výpočtů, kontingenční tabulky dokáží vypočítat spoustu dalších hodnot a Vy okamžitě můžete analyzovat svá data...

Přehledy a souhrny

Přehledy seskupují data podle údajů v jednom sloupci a umožňují dle potřeby zobrazovat či skrývat údaje v jednotlivých skupinách. Souhrny navíc umožňují vypočítávat po skupinách součty, průměry, ...

K čemu kontingenční tabulky slouží

Kontingenční tabulky představují jeden z nejmocnějších nástrojů na účinnou analýzu a třídění velkého množství dat.
Slouží k vytváření přehledů z rozsáhlých databází, přičemž jednotlivé hodnoty shrnují do vybraných kategorií ve sloupcích a řádcích.
Naučíme se vytvořit kontingenční tabulku, nastavit pole hodnot, seskupovat data, pracovat s průřezy, zobrazit podrobnosti (hloubková analýza). Seznámíme se s možnostmi kontingenční tabulky.

Obsah minikurzu

 • přehledy
 • souhrny
 • seznámení s pojmem kontingenční tabulka
 • práce s kontingenčními tabulkami
  • seskupování dat dle různých kritérií jednodnoúrovňových i víceúrovňových
  • vypočítání hodnot podle vytvořených kategorií (podle kritérií)
  • formátování polí
  • zobrazení podrobností (hloubková analýza)
  • průřezy a jejich připojení k více kontingenčním tabulkám
  • (počítané pole, počítaná položka)
  • kontingenční tabulka a graf
  • slučování dat
 • souvislý příklad

 

(V této části se nebudeme zabývat vzhledem tabulek a grafů. Pokud Vás zajímá úprava vzhledu grafu, využijte minikurz Netradiční grafy.)

 

Kontakt

Mgr. Jarmila Helmanová

777 144 002

© 2014 Všechna práva vyhrazena.